Voor het verrekenen van de laadtransacties gaan wij als volgt te werk. Eerst kijken we naar wat de vergoedingsfrequentie is, dit is in de meeste gevallen jaarlijks. Na afloop van het jaar kijken wij naar je verbruik en op basis hiervan ontvang je een credit nota met hierin het aantal geladen kWh’s en de bijbehorende vergoeding voor de laadtransacties. Wij factureren vervolgens aan de laadpas maatschappij, en keren dit 1,5 maand later aan jou uit.

Ter illustratie: Voor de vergoeding van de laadtransacties die plaats hebben gevonden in jan t/m dec, ontvang je in februari van ons de vergoeding. In de credit nota vermelden wij standaard de datum waarop u dit bedrag van ons ontvangt – rond de 11e van iedere maand.

Wil je graag maandelijks of per kwartaal een de vergoeding ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Heeft u het antwoord gevonden?